VNPT Ký số, ký điện tử, ký số tập trung

CHỮ KÝ SỐ VNPT CA

Đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.

TÍNH CHỐNG CHỐI BỎ
TÍNH TOÀN VẸN
TÍNH XÁC THỰC

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG!

Dịch vụ ký số tập trung đã được tin tưởng sử dụng bởi các đối tác của VNPT-CA.

TẢI VỀ

Bộ cài phần mềm VNPTCA-Plugin (Windows) 1.0.2.1 14.3 MB
Bộ cài phần mềm VNPTCA-Plugin (MacOS) 1.0.1.0 14.3 MB
  • Địa chỉ: Tòa nhà Internet, Lô 02, Làng Quốc tế Thăng Long, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nguyễn Đăng Huy